ONE BOX Public Relations

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

musi przebiegać pomyślnie

Jeśli chcemy, żeby wszystko przebiegało zgodnie z planem, najpierw trzeba ten plan stworzyć. Za każdym razem powinien uwzględniać potrzeby obu stron.

"Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces."​

HENRY FORD

MOJE METODY

MOJE METODY

plany, kalendarze, harmonogramy

Współpraca przebiega sprawnie tylko wtedy, gdy jest szczegółowo zaplanowana. Na początku chcę poznać potrzeby i cele firmy. Dopytuję o mocne i słabe strony, by mieć jej pełny obraz. Na tej podstawie przygotowuję zestaw propozycji, które wspólnie omawiamy i w razie potrzeby modyfikujemy. Realizacja poszczególnych punktów tak powstałego planu przebiega wg wspólnie ustalonego harmonogramu. Wszystko po to, by każda ze stron dokładnie wiedziała CO, JAK, KIEDY i DLACZEGO w ten, a nie inny sposób.

moje metody ONE BOX

ZAŁOŻENIA

tak to zwykle wygląda

Praca nad stroną www zawsze zaczyna się od ustalenia celu jaki ma spełniać, jej zawartości i funkcjonalności. Na podstawie informacji o firmie przygotowuję propozycję struktury i układu strony. Po ich akceptacji i wpłacie zaliczki mogę przystąpić do pracy nad stroną.  Kolejne etapy budowy przebiegają wg ustalonego harmonogramu. Ostatecznie prezentuję finalną wersję strony. Po dokonaniu formalności jest ona publikowana pod swoim właściwym adresem.

Komunikacja w mediach społecznościowych wymaga solidnego przygotowania. Najpierw wspólnie ustalamy cel, formę i kanały komunikacji. Następnie przygotowuję propozycję kreacji graficznej dla postów. Później przychodzi czas na kalendarz komunikacji. To lista postów planowanych na kolejny okres, która zawiera daty poszczególnych publikacji, ich treść, format oraz materiał graficzny. Tworzę go na kolejny miesiąc kalendarzowy, co pozwala dokładnie zaplanować każdy z komunikatów. Po akceptacji kalendarza publikuje posty wg planu. W razie niespodziewanych sytuacji jest on modyfikowany na bieżąco.

Praca nad tekstami uzależniona jest od ich rodzaju. Kiedy tylko jest to możliwe i zasadne, najpierw przygotowuję konspekt tekstu, który zawiera propozycję tytułu, wstępu, poszczególne rozdziały, ich podtytuły i zawartość. Na tym etapie ustalamy wspólnie słowa kluczowe, jeśli są istotne dla tekstu. W przypadku artykułów prasowych lub wpisów na bloga uzupełniam tekst grafiką lub zdjęciem dopasowanym do treści.

elastyczność ONE BOX

ELASTYCZNOŚĆ

ELASTYCZNOŚĆ

czasem lepiej coś zmienić

Moje metody pracy wynikają z doświadczenia i najczęściej usprawniają realizację projektu. Pozostaję jednak otwarta na inne rozwiązania, nowe propozycje i schematy, o których nie było mowy na początku. Czasem jest to po prostu konieczne, aby każda ze stron była zadowolona ze współpracy.